O nás

Všetko o našej spoločnosti

Dopravné a inžinierske stavby, a.s.

Váš partner
Naša spoločnosť vznikla v roku 1996 pod názvom Traťová mechanizačná stavebná spoločnosť. K premenovaniu na dnešný názov Dopravné a inžinierske stavby, a.s. došlo rozhodnutím akcionárov na valnom zhromaždený spoločnosti v roku 2006. Už od svojho vzniku ponúkame svojim partnerom širokú škálu šlužieb v oblasti pozemného staviteľstva, najmä železničných dopravných stavieb.

Stavby, údržba , oprava a rekonštrukcie železničného zvršku a spodku,

Projekčná príprava, návrh, dodávka a montáž gumokovových a celopryžových priecestných konštrukcií.

Zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie jednoduchých stavieb,

Komplexné rekonštrukcie , údržba a oprava koľají, výhybiek, podvalového podložia

Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek

Rekonštrukcia, údržba a opravy cestných komunikácií a súvisiacich objektov - rampy, priepusty, mosty , chodníky a pod.

inžinierska činnosť pre stavby v ochrannom pásme železničnej dráhy.

Trhacie a búracie práce.

Copyrights © 2019 All Rights Reserved by Dopravné a inžinierske stavby, a.s.
disas@disas.sk · (+421) 2 2032 1641 ·